Kiraan Faedah Bayaran Lambat
Late Payment Interest

Kembali ke Menu Utama   Back to Main Menu

Baki Belum Berbayar
Unpaid Balance
RM
Kadar Faedah
Interest Rate
Tarikh Siap Pembinaan
Completion Date
Tarikh Sebenar / Jangkaan Pembayaran Penuh
Actual / Estimated Full Payment Date


Dalil Larangan Riba'
Dalil on the Prohibition of Riba'


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.
O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful.