Late Payment Interest
Kiraan Faedah Bayaran Lambat



Baki Belum Berbayar
Unpaid Balance
RM
Kadar Faedah
Interest Rate
Tarikh Siap Pembinaan
Completion Date
Tarikh Sebenar / Jangkaan Pembayaran Penuh
Actual / Estimated Full Payment Date


Dalil Larangan Riba'
Dalil on the Prohibition of Riba'


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.
O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful.