Loan / Mortgage
Pinjaman Rumah / Gadai JanjiHarga Belian
Acquisition @ Purchase Price
RM
Margin Pembiayaan
Margin of Finance
Tempoh Pembiayaan (Tahun)
Length of Mortgage (Years)
Kadar Faedah Tahunan
Annual Interest Rate
MRTA / Perbelanjaan Lain
MRTA / Additional Financed Fees
RM


Dalil Larangan Riba'
Dalil on the Prohibition of Riba'


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.
O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful.