Doa Dhuha
Doa Harian / Daily Supplications

Kembali ke Menu Utama   Back to Main Menu

Doa DhuhaAllahumma innaddhuhaa’a dhuhaa uka
Walbahaa’a bahaa uka
Waljamaala jamaaluka
Walquwwata quwatuka
Walqudrota qudrotuka
Wal’ismata ‘ismatuka
Allahumma inkaana rizqi fissamaa’i fa’anzilhu
Wa’inkaana fil ardhi fa’akhrijhu
Wa’in kaana mu’assaron fayassirhu
Wa’in kaana harooman fathohhirhu
Wa’inkaana ba’idan faqorribhu
Bihaqqi dhuhaa ika wabahaa ika wajamaalika waquwwatika waqudrotika
Aatini maa ataita ‘ibaadakassolihiinKembali ke Menu Utama   Back to Main Menu