myHarta

Kalkulator Harta Untuk Anda
Your Property Calculator

Soalan Lazim

  Kembali ke Menu Utama   Back to Main Menu

Pembiayaan Semula
Soalan Lazim Mengenai Pembiayaan Semula

View video
Linat video


Pembelian Hartanah Secara Subsale #1

Pengenalan Subsale & Soalan Lazim Dari Pembeli
Durasi / Proses, Pengeluaran KWSP & Yuran Guaman

View video
Linat video


Pembelian Hartanah Secara Subsale #2

Soalan Lazim Dari Pembeli
Penyediaan Dokumen, Kemasukan Awal, Bayaran Pinjaman & Temujanji

View video
Linat video


Pembelian Hartanah Secara Subsale #3

Soalan Lazim Dari Penjual
Durasi / Proses, Yuran Guaman, CKHT & Bayaran Pinjaman Perumahan

View video
Linat video


Pembelian Hartanah Secara Subsale #4

Soalan Lazim Dari Penjual
Penyediaan Dokumen, Pembayaran Wang Baki Jual Beli & Temujanji

View video
Linat video