> myHarta

Zikir Fatimah
Doa Harian / Daily Supplications

Kembali ke Menu Utama   Back to Main Menu

Zikir FatimahSubhanallah (33 kali)

Alhamdulillah (33 kali)

Allahuakbar (33 kali)

Dan dicukupkan menjadi 100 dengan kalimat ini - 1 kali:La ilaha illallahu wahdahu syariikalah
Lahul mulku walahul hamdu
Wahuwa 'ala kulli syai in qadir
Kembali ke Menu Utama   Back to Main MenuExternal Links

Mohd Anuar & Co
Advocates & Solicitors
AARC - Azmira Aziz REN Club
You'll Never Close Alone
eStatus
Lawyer E-Status Check System
Azmira Aziz
Bio / Profile Page
Mohd Anuar & Co
Facebook Page
Mohd Anuar & Co
Tiktok