Jenis Hakmilik Tanah Di Semenanjung Malaysia

posted in: Uncategorized | 0

Ramai yang beranggapan bahawa Pejabat Tanah & Galian (PTG) dan Pejabat Tanah & Daerah (PTD) adalah pejabat tanah yang sama. Setiap negeri mempunyai Pejabat Tanah & Galian (PTG) masing-masing dan setiap daerah mempunyai Pejabat Tanah & Daerah (PTD) masing-masing. Berikut … Continued