Warta Kerajaan Persekutuan (Jun 2023) – Perintah Duti Setem ( P.U. (A) 176 – 180 )

posted in: Uncategorized | 0

Berikut adalah Warta Kerajaan Persekutuan berkenaan Perihal Duti Setem yang terkini sejak bulan Jun 2023. Anda boleh memuat turun atau mengakses fail-fail berikut.

P.U. (A) 176 – PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2023

P.U. (A) 177 – PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2023

P.U. (A) 178 – PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2023

P.U. (A) 179 – PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) 2023

P.U. (A) 180 – PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) (NO. 2) 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *